Угода про користування сервісом Enquire

Ця угода покликана врегулювати відношення між користувачами сервісу Enquire і титульним власником сервісу Enquire, торгової марки Enquire, доменного імені та прав на використання об'єктів інтелектуальної власності.

Угода поширюється також на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є користувачами, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів сервісу Enquire.

Терміни та визначення

Enquire - інтернет сервіс, який дозволяє отримувати інформацію про компанії, що спеціалізуються на розвагах і відпочинку, в зручній для сприйняття формі, а також здійснювати пошук потрібної інформації, брати участь у наповненні ресурсу контентом і спілкуванні, а також замовляти додаткові послуги Компанії. Сервіс розташований в мережі Інтернет за адресою: http://enquire.com.ua/

інформаційний блок - контент, який міститься на сторінці компаній в сервісі Enquire (найменування, опис, фотографії, графік роботи, адреси і засоби зв'язку, додаткова інформація та ін.).

компанії - під компаніями, у множині, слід розуміти будь-яку юридичну або фізичну особу, інформація про яку розміщена в інформаційних блоках.

Компанія - титульний власник сервісу Enquire, торгової марки Enquire, доменного імені та прав на використання об'єктів інтелектуальної власності.

контент - інформаційне наповнень сервісу Enquire, яке складається з фото-, відео-, аудіоматеріалів, ілюстрацій, літературних та інших творів, в тому числі статей і публікацій, довідкової інформації та інших об'єктів інтелектуальної власності.

Користувач - під Користувачем розуміється будь-яка особа, яка прийняла цю Угоду і яка приступила до використання сервісу Enquire.

І. Загальна інформація

1. Компанія надає користувачеві мережі Інтернет (надалі Користувач) можливість використання Enquire на умовах, викладених у цій призначеній для користувача угоді (далі - «Угода»). Угода набуває чинності з моменту початку використання сервісу Enquire.

2. Надання права користування Enquire не може розцінюватися як надання Компанією інформаційних або інших послуг, виникнення відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму або інших договірних відносин, передбачених законодавством, якщо такі послуги прямо не передбачені цією угодою.

3. Будь-які відносини між Компанією та Користувачем можуть виникати на підставі додаткової угоди, умови якого визначаються сторонами до його укладення.

4. Відносини між Компанією та Користувачем розцінюються як непоіменований договір безоплатного безстрокового користування контентом Enquire, регулювання яких здійснюється виключно відповідно до цієї Угоди та чинного законодавства про інтелектуальну власність.

5. Надання контенту має розцінюватися виключно як форма публікації творів.

6. Використання функцій Enquire є безоплатним, за винятком функцій, про платність яких Користувач буде повідомлений додатково. У зв'язку з цим, до відносин між Клієнтом і Користувачем не застосовуються норми, що регулюють захист прав споживачів, передбачених законодавством України та країни резидентства Користувача.

7. Enquire не є довідково-інформаційною системою в розумінні чинного законодавства України.

8. Вся представлена ​​на сайті інформація має виключно рекомендаційний характер і може містити в собі рекламні або інші матеріали, які покликані сформувати у Користувача інтерес до послуг, представлених на сайті.

9. Інформація на сайті не має характеру офіційної, не повинна розцінюватися як публічна пропозиція, оферта або інша форма вираження волевиявлення Компанії або третіх осіб про надання послуг на умовах, викладених на сайті.

10. Контент Enquire зібраний Компанією відповідно до чинного законодавства України про інформацію і рекламу.

11. Інформація є актуальною виключно на момент її формування. Компанія не несе відповідальності за актуалізацію інформації або невідповідність цін, переліку або якості послуг.

12. Використовуючи будь-яку функцію сервісу Enquire, вважається, що Користувач прийняв умови Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким положенням Угоди, Користувач не має права використовувати сервіс Enquire. У разі якщо Компанією внесені зміни до Угоди в порядку, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісу Enquire.

13. Компанія має право змінити умови цієї Угоди без письмового повідомлення Користувача. Користувач зобов'язаний відслідковувати будь-які зміни цієї Угоди на цій сторінці.

ІІ. Використання сервісу

1. Користувач має право використовувати Enquire «як є», тобто в такому вигляді, в якому він представлений на сайті.

2. Компанія залишає за собою право внести зміни (видалити, змінити, доповнити, обмежити, зробити платними і т.д.) окремі функції Enquire або весь сервіс цілком без будь-якого повідомлення Користувача про заплановану зміну.

3. Окремі функції Enquire надаються Користувачам виключно після проходження процедури реєстрації / авторизації (якщо така передбачена / вимагається) зі створенням облікового запису Користувача або з використанням облікового запису Користувача в соціальних мережах.

4. Забороняється будь-яке використання Enquire, яке, на думку Компанії, може завдати шкоди як самому сервісу Enquire (програмної чи апаратної частин), а також Компанії або третім особам.

5. Компанія має право в будь-який момент без будь-якого попередження користувачів обмежити використання сервісу Enquire або заборонити доступ до сервісу окремим Користувачам, якщо дії користувачів будуть кваліфіковані як спроба завдати шкоди сервісу Enquire, Компанії, іншим користувачам або компаніям.

6. Будь-яка особа, що використовує Enquire в комерційних цілях без письмової згоди Компанії, зобов'язується виплачувати Компанії частину отриманої від такого використання прибутку.

7. Користувачам заборонено: використання нецензурних виразів; розміщення реклами та іншої інформації з метою привернення уваги до сторонніх ресурсів; публікація відгуків та рекомендацій про компанії, послугами яких вони не користувалися або співробітниками (пов'язаними особами) яких вони є; використання форм відгуків і коментарів не за призначенням (наприклад, тролінг, для розміщення оголошень, для запитань іншим користувачам); використання контенту Enquire без дозволу Компанії; розміщення контенту Enquire за допомогою фреймів і інших технологій, які дозволяють користувачеві переглядати контент за допомогою сторонніх сайтів; дублювання контенту Enquire з посиланням на джерело в обсязі, який явно невиправданий для поставленої мети; застосування технологій, які блокують частину контенту Enquire або роботу системи в цілому.

ІІІ. Інтелектуальна власність і торгові марки

1. Компанія є законним власником прав на торговельну марку Enquire, власником доменного імені enquire.com.ua, а також виключним власником прав на об'єкти інтелектуальної власності, представлені на сайті.

2. Використання контенту Enquire не передбачає передачу прав інтелектуальної власності на сам сервіс Enquire, а також об'єкти права інтелектуальної власності, що становлять зміст сервісу або засоби індивідуалізації товарів і послуг.

3. Використання об'єктів права інтелектуальної власності та засобів індивідуалізації, представлених на сайті, можливе виключно з письмової згоди Компанії.

4. Об'єкти права інтелектуальної власності та засоби індивідуалізації товарів і послуг, використані при створенні інформаційних блоків, належать їхнім законним власникам.

5. Використання в Enquire засобів індивідуалізації компаній носить виключно інформаційний характер і має на меті поінформувати відвідувачів сайту про існування компаній і використані ними засоби індивідуалізації.

6. При розміщенні на сайті інформації або інших об'єктів права інтелектуальної власності, Користувачі надають Компанії виключне право на використання таких об'єктів, в тому числі, але не виключно, видаляти, редагувати, доповнювати, здійснювати переклад і адаптацію, використовувати на інших сайтах і передавати право на використання третім особам за плату або безкоштовно.

7. Компанія має право на здійснення контролю і перевірку наданої Користувачем інформації на предмет порушення авторських прав. Користувач згоден, що вся надана ним інформація, включаючи внутрішню переписку за допомогою функцій Enquire, може бути перевірена працівниками Компанії.

8. У разі підозри на порушення Користувачем авторських прав Компанія надає всю інформацію про Користувача особам, чиї права, на думку Компанії, били порушені.

9. У разі порушення Користувачем прав та інтересів третіх осіб Компанія має право пред'явити до Користувача регресні вимоги, за умови відшкодування Компанією наслідків такого порушення.

ІV. Конфіденційність і особисті дані

1. Компанія зобов'язується вжити всіх необхідних заходів для забезпечення конфіденційності Користувача і збереження його персональної інформації згідно Політиці конфіденційності.

2. Компанія не несе відповідальності за створення Користувачами профілів із зазначенням інформації, яка має статус загальнодоступної.

3. Користувач надає Компанії право використовувати його особисті дані для ідентифікації, у разі порушення ним законодавства або умов цієї Угоди. Компанія також має право надавати зазначену в цьому пункті інформацію третім особам, державним органам або іншим компетентним суб'єктам.

4. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач надає необмежене в часі право Компанії на обробку його персональних даних, які будуть отримані від Користувача або шляхом обміну зі сторонніми сервісами, дозвіл на обробку даних на яких було отримано від Користувача.

5. Обробка персональної інформації Користувача здійснюється відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.

V. Відповідальність

1. Компанія не несе відповідальність за завдану моральну шкоду інформацією, що міститься на сайті, якщо зміст такої інформації не порушує чинне законодавство України.

2. Користувачі несуть повну юридичну відповідальність за будь-які вчинені ними дії, в тому числі розміщення інформації або об'єктів права інтелектуальної власності.

3. Для цілей цієї Угоди під діями Користувача розуміються особисті дії Користувача, а також дії, які були вчинені з використанням комп'ютера чи мобільного пристроїв, які використовувалися Користувачем для доступу до сайту сервісу Enquire.

4. Компанія не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну Користувачеві використанням сервісу Enquire, якщо така шкода не є правопорушенням відповідно до чинного законодавства та не завдано Компанією навмисне.

5. Компанія не несе відповідальності за зміст сайтів, перехід на які стався при відвідуванні посилань, розміщених на сайті Enquire. Перехід за посиланнями, які розміщені на сайті Enquire, здійснюється Користувачем на свій страх і ризик.

6. Компанія не несе відповідальності за моральний стан користувачів при використанні сервісу Enquire, за якість і вартість послуг компаній, наданих в інформаційних блоках.

VI. Вирішення конфліктів і суперечок

1. Всі конфлікти і суперечки, що виникають внаслідок використання сервісу Enquire, підлягають врегулюванню мирним шляхом за допомогою переговорів.

2. При виникненні конфліктів між Користувачами, Компанія залишає за собою право провести оцінку ситуації, що склалася, керуючись цією Угодою, і вжити заходів у вигляді блокування Користувача, який порушив цю Угоду.

3. Компанія не бере участь в будь-яких конфліктах і суперечках між користувачами і компаніями, інформація про яких розміщена на сайті сервісу Enquire.

4. Компанія має право залучити Користувача в якості третьої особи, свідка чи іншого учасника процесу в разі виникнення конфліктів чи суперечок.

5. Усі правовідносини, які виникають у зв'язку з використанням Enquire, підлягають тлумаченню відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин, на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

 

6. У разі порушення умов цієї Угоди Компанія має право застосувати передбачені заходи впливу до Користувача незалежно від термінів такого порушення.